Anna, pianoelev

”Jag började med Erik som pianolärare. Genom hans lektioner lärde jag mig saker som jag har med mig i mitt pianospel än idag. Han anpassade lärandet utifrån mig, vart min nivå var och vad jag ville lära mig. Men han vävde även in nya sätt att spela, ny teknik och utmaningar som gjorde att jag utvecklades väldigt mycket.