Prispolicy

Tycker du priserna verkar dyra? Eller undrar du vad du betalar för?

Den här policyn syftar till att upplysa dig till vad jag tar betalt för, samt vilka grunder jag utgår från i samband med pris-sättning.  Jag upplever att det många gånger finns en okunskap kring vad som ligger bakom prissättningar kring musikrelaterade tjänster. Ibland råder även en samhällelig norm kring att kultur inte ska kosta, därför ser jag det som viktigt att upplysa dig kring vad som behöver få kosta för att verksamheter av denna art ska kunna vara möjlig.

1: Jag tar betalt för allt arbete jag lägger ner. Det kan tyckas självklart, men det behöver ändå påpekas eftersom det ibland glöms bort att de tjänster som utförs medför mer arbete än det kunden ser.

Prissättning vid musikertjänster: En spelning är inte bara tiden på scenen. Musiken behöver även övas in på egen hand, samt repeteras med eventuella medmusiker. Eventuellt behöver även noter förberedas om spelrepertoaren är ny. Tid behöver också läggas på att kommuniceras både med medmusiker och med arrangör/kund. Utöver det kan det även tillkomma restid, drivmedel, eventuella kostnader för logi, samt tid för upp och nedplockning av utrustning. Eftersom allt detta är en del av det utförda jobbet (på samma sätt som exempelvis en hantverkare tar betalt för materialkostnader, körsträcka mm) behöver det avtalade priset täcka mer än bara tiden på scenen. Jag kommer givetvis sträva efter att hålla reptiden effektiv, så att tidsomfattningen kan bli lägre. Då tidsomfattningen varierar utifrån aktuell spelning så finns inga fasta priser.

Prissättning vid lektioner: En lektion innefattar inte bara tiden med eleven, utan kräver även förberedelsetid, dokumentering, fakturering, bokföring, samt eventuellt inköp av undervisningsmaterial. Därför behöver priset vara något högre än vad som hade motsvarat ett ”rimligt” timpris vid anställning. I samband med lektioner är priserna satta.

2: Som egenföretagare betalar jag skatt, egenavgifter och eventuellt moms. Grovt räknat kommer jag bara att kunna plocka ut 50 % av mina intäkter i lön, då resten går till Skatteverket. På så sätt är det nödvändigt för mig att sätta ett högre pris. Som i alla branscher har jag även nödvändiga utgifter kopplat till det arbete jag utför. Exempel på detta är pianostämning, inköp av undervisningsmaterial samt drivmedel i samband med resa till spelning.

3: Jag sätter stort värde på dina åsikter kring kring prissättning, samt tankar kring dina möjligheter till att betala. Punkt 1 -2 har syfte att förklara min utgångspunkt, men det ligger lika mycket i mitt intresse att få till en bra dialog och ett samarbete på bägge parters villkor. Beroende på jobb, kan i vissa fall tjänster/gentjänster, samt delbetalning vara ett alternativ.

4: På tjänster som ännu ej utförts (exempelvis bokning av nya lektioner) så har kunden 14 dagars ångerrätt. Tjänster som redan börjat verka (exempelvis om de köpta lektionerna har börjat användas) omfattas ej av ångerrätten.

5: I de fall jag bedömer det önskvärt kommer jag att upprätta skriftliga avtal. Ett skriftligt avtal kan vara ett sammanfattande dokument på vad parterna kommit överens om, men en mail-konversation kan i vissa fall vara fullt tillräckligt som dokumentation. Ett skriftligt avtal är en säkerhet mellan bägge parter – då det tydliggör villkoren för båda parter. Min erfarenhet är att de flesta missförstånd uppstår i bristen på tydlighet och dokumentation.

Har du frågor synpunkter på min prispolicy? Kontakta mig på contact@musicwitherik.com